fbpx
Киев,UA
+48690667993
colectsion@ukr.net

Етикет державної символіки України

Етикет державної символіки України

Стаття 65 Вищого закону України оповідає про шанування національної символіки, яка визначається як борг жителів України, що поставлено в один ряд з такими фундаментальними морально — етичними принципами, як захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності країни. Ставлення громадян до символів державного суверенітету відображає обличчя нації і держави, ціннісні, ідеологічні та геополітичні пріоритети суспільства.

У той же час, гідне і поважне звернення до державної символіки — запорука авторитету держави в світі. Але яким чином пересічний житель країни може продемонструвати своє шанобливе ставлення до символів своєї Батьківщини? Адже шкали вимірювання ступеня «шанування» державної символіки поки ніхто не придумав. Відповідь на це питання слід шукати в сфері стандартів офіційної публічної комунікації. Мова, за допомогою якого можна висловити повагу до держави, виступає етикет державних символів.

Останній є структурною складовою державного протоколу і церемоніалу, під яким прийнято розуміти сукупність суворо регламентованих правил поведінки високопоставлених осіб в комунікативних заходах офіційного характеру. У кожній окремій країні модель державного протоколу і церемоніалу є результатом поваги загальноприйнятих стандартів міжнародної практики до національного церемоніального звичаю і їх узгодження з прийнятими в країні нормами офіційного етикету при спілкуванні.


Безумовно, роль державного церемоніалу, як і його складової — етикету державних символів, не обмежується рамками формалізації актів внутрішньодержавного і міжнародного спілкування. Виникнення і становлення його, як інструменту регламентації соціальних відносин, чітко відбивається в процесах еволюції держави як форми політичної організації суспільства. Про масштаб і значущість даних явищ свідчить широкий діапазон наукових напрямків, в рамках яких досліджуються питання теорії і практики державного церемоніалу.

Поряд з науковими роботами, в яких простежено окремі етапи історії формування інституту офіційного протоколу і церемоніалу в країнах Європи, Росії, України, окремо слід виділити дослідження, які вивчають феномени громадського порядку. Однак найчисленніша група джерел з даної проблеми представлена ​​публікаціями, в яких висвітлено прикладні аспекти сучасної протокольної практики як форми офіційної комунікації в сфері міжнародних відносин.

Поряд з вагомим масивом довідкової літератури до них відносяться роботи відомих фахівців з питань дипломатичного протоколу та етикету. Знайомство з подібними публікаціями дозволяє відзначити, що в більшості випадків у фаховій літературі, державний протокол і церемоніал розглянуті в категоріях історії і дипломатії і є допоміжним інструментом вирішення питань зовнішньої політики.

Роль державного протоколу і церемоніалу в забезпеченні плідного міждержавного і внутрішньополітичного діалогу не вичерпується функцією стандартизації комунікативних сценаріїв. Державний церемоніал — це не просто набір формалізованих процедур, функціонування якого дозволяє символічними засобами вирішувати тактичні завдання і досягати стратегічних цілей. Найбільш показовим є етикет державних символів — сфера, де протокольний режим повинен витримувати всі стандарти до найдрібніших нюансів, адже будь-яке порушення усталених етикетних норм завжди сприймається як акт протокольної демонстрації.

Україна, як і більшість країн світу, належить до числа держав, в яких офіційний режим використання державних символів визначається на звичайному рівні. Хоча слід зазначити, що за роки незалежності неодноразово робилися спроби врегулювати дане питання в правовій площині. Свідченням цього стало прийняття ряду законодавчих трактатів, що визначали офіц. статус окремих національної символіки Української держави. З прийняттям Конституції 28.06.1996 відбулося остаточне затвердження Державного Прапора — головного полотнища країни, Герба — головною символіки і Гімну — національної пісні, а також, статусу Державної символіки України.

Важливим кроком встановлення правових гарантій захисту державної символіки стало прийняття у 2001 р нового Кримінально-процесуального кодексу України та подальше (2009 г.) посилення положень Статті 338. Знаменною віхою на шляху формування в Україні нормативно — організаційних засад використання державних символів в офіційній комунікації стало твердження Указом Президента від 22.09.2002 Положення про Державний протоколі та Церемоніал України.

Починаючи з 2000-х років, на хвилі політизації питань державної символіки, відчутно активізується законотворча діяльність українських парламентаріїв. Втім, незважаючи на те, що у вищому законодавчому органі країни і досі ведеться інтенсивна робота над проектами законів про Державний Прапор України і про Великий Державний Герб, на сьогодні норми етикету Прапора і Герба України все ще регулюються на звичайному рівні. Детальне знайомство з ними дозволяє зробити висновки щодо сформованих за часів незалежності ідейно-правових основ вітчизняної культури поводження з державною символікою.

Державний прапор

Державний прапор необхідний для святкових подій особливої ​​значущості, надаючи їм символічного значення. Згідно з нормами Протоколу і Церемоніалу України, загальноприйнятими особливостями правового етикету є норма дотримання певного рангу події, церемоніал якої передбачає застосування полотнища; особливість дотримання регламенту в часі на установку прапора; умова непорушності стандартів розміщення полотнища; принцип старшинства при розміщенні державного прапора з прапорами територіально — адміністративних одиниць країни; принцип поваги до державного полотнищу.

Важливе місце в етикеті Державного Прапора України займає тимчасової регламент вивішування прапора, який передбачає постійний і тимчасовий режими. Постійний режим визначається для споруд і кабінетів, призначених для здійснення функцій державного управління (місця перебування Президента, будинок уряду, парламенту, органів місцевого самоврядування). У той же час, етикет вимагає забезпечення достатнього освітлення в темний час доби. Режим тимчасового вивішування передбачений для подій особливої ​​важливості, парадів, державних заходів.

Головне полотнище нації має утримуватися в належному стані: тканину прапора не повинна бути старою, а відтінок блідим, на ньому не повинно бути плям, розривів. Згідно норм етикету, прапор не повинен стелитися по підлозі, грунту, стін, дерев, дротів, щоб виключити ризик його пошкодження або забруднення.


Головний штандарт Української держави повинен влаштовуватися на вертикальному спорудженні, званому щоглою або флагштоком, які можуть встановлюватися в строго прямо або утворювати тупий кут нахилу до поверхні рельєфу. Підняття штандарта має здійснюватися до верхівки флагштока. Під час проведення траурних церемонії в гос-ве, прапор необхідно опустити до середини довжини щогли, які, як правило, влаштовуються на спеціально підготовленому майданчику, на покрівлях житлових будинків, громадських будівель та інших споруд — у вертикальному положенні, на стінах, колонах, пилястрах , балконах житлових будинків і громадських будівель — утворюючи тупий кут до вертикалі або паралельно поверхні підлоги; на судах — строго вгору, або під невеликим ухилом до площини підлоги.

Крім того, зазвичай враховується відповідність розміру флагштока і прапора. Якщо прапор встановлюється на фасаді будівлі диппредставництва, держустанови і т. П. Або близько них, необхідно враховувати масштаб тканинної частини прапора до висоти настановної щогли. Найвдалішим вважається відношення короткої частини прапора і висоти флагштока, встановленого на горизонтальній площині, як 1: 6. Довжина жердини, розміщеного на вертикальній поверхні, зобов’язана бути в три рази більше ширини тканинної частини полотна.

Прапор може фіксуватися до рукоятки або виступати у вигляді самого полотнища. Причому кожен варіант вивішування регламентується окремо. Так, при развешивании прапорів без рукоятки, вони можуть бути розміщені горизонтально або вертикально, в цьому випадку верхня частина полотна зобов’язана розташовуватися з лівого боку, якщо стояти прямо перед прапором.

Окремо регламентується церемонія підняття і опускання національного штандарта України. Уздовж щогли прапор піднімають якомога швидше, полотнище повинно «злетіти» вгору, а спускають, навпаки, повільніше. Якщо піднімаються багато полотнищ різного значення, то в першу чергу має бути піднято національний. При спуску даний прапор опускається крайнім. Під час проведення процедури підняття (опускання) прапора всі присутні зобов’язані стояти смирно, віч-на-прапора, всі чоловіки знімають головні убори. При проходженні повз прапора військовослужбовців і військової варти полотнищу віддається честь.

Якщо загальнодержавний Прапор вносять в простір залу (або виносять із залу), то, згідно зі звичаєм, всі члени офіційної делегації зобов’язані встати і припинити будь-яке ворушіння і переговори.

Норми застосування національного прапора

Окрему статтю етикету становлять норми застосування національного прапора в держустановах. Так, над резиденцією Верховного глави України державний Прапор України піднімається щодня. На робочому місці глави держави і протягом його публічних виступів, звернень прапор розміщується праворуч від нього.
У будинках місцевих органів влади або інших офіційних представництвах Державний штандарт вішається перед головним входом в будинок з правого боку, якщо дивитися на фасад будинку, інший прапор, наприклад, міста — зліва.

При наявності більшої кількості прапорів, Державний Прапор поміщають або посередині, або на якомусь узвишші. Етикетом також передбачена можливість закріплення прапора до стіни в розгорнутому вигляді, розгорнутим зліва направо (якщо дивитися на прапор).

При застосуванні Національного полотнища з відмінними символами територіально-адміністративних одиниць, держави дотримуються принципу національного старшинства. При влаштуванні полотнища з характерними ознаками і символами регіонів, міст та інших населених пунктів, вони влаштовуються на окремих щоглах на рівному становищі щодо поверхні підлоги, причому Головний Прапор повинен займати почесну позицію.

Габарити тканинної частини Прапора не може бути коротше і вже полотнищ інших прапорів, розташованих поруч з ним. Державний Прапор не може розташовуватися нижче інших прапорів, вивішених поруч з ним. Якщо вивішуються кілька прапорів міст, інших населених пунктів, областей, організацій на одній щоглі, Державний Прапор завжди повинен бути розташований зверху. У разі вивішування прапорів на різних щоглах, розташованих по колу, Головний Прапор встановлюється на флагштоку, розміщеному в центрі кола, і бути вище за інших.


Окремо визначається режим застосування полотнища при офіційних комунікативних заходах (урочистих зборах, з’їздах, конференціях). Так, Державний Прапор, який розміщується в конференц-залі, аудиторії, може виставлятися на древко, праворуч від трибуни (якщо дивитися на виступаючого). У разі розміщення Державного Прапора без древка він вивішується над (або за) виступаючим.

Якщо в державі оголошуються траурні ходи, полотнище приспускають до половини флагштока. Спочатку прапор швидко піднімають на максимальну висоту щогли, а потім повільно спускають до середини висоти. На полотнища, встановлені на древко, прикріплюється стрічка чорного кольору.

Як і в усьому світі, в Україні звичай забороняє використання Державного Прапора для декорації або в якості прикраси приміщення.

Стандарти гербового етикету

Серед звичайних норм поводження з Державним гербом України відзначимо:
а) стандарт постійного розміщення картинки Національного Герба України, згідно з яким Тризуб постійно присутній на фасадах адміністративних будівель, в яких розташовані гілки верховної влади і локального самоврядування, місцеві адміністрації, територіальні підрозділи головних органів виконавчої влади, зарубіжні дипустанови України, а також в їх приміщеннях;
б) стандарт тимчасового розміщення зображення Державного Герба України, який передбачає його наявність:

 1. На спорудах, які мають у своєму розпорядженні виборчими комісіями (комісії референдуму) і в приміщеннях для голосування на час їх проведення.
 2. У залах, в яких проходять офіційні міжнародні саміти на території України на час їх проведення.
  Протягом сесії місцевих рад та засідання їх виконавчих органів.
 3. У кімнатах і залах, які використовуються для проведення формального або святкового заходу підвищеного значення для країни або заходи за участю Верховного головнокомандувача України, Спікера Верх. Ради України, Прем’єр-міністра України; офіційні або урочисті заходи органів національної влади і органів місцевого самоврядування, державних інститутів, компаній та навчальних закладів.
 4. У залах, відведених під протокольні заходи МЗС України та закордонних дипустановах України з дотриманням положень міжнародних угод, правил дипломатичних регламентів і звичаїв держави перебування.

в) вимоги щодо просторового розташування картинки Державного Герба України, які встановлюють норму точного відтворення кольорового і чорно-білого зображення Державного Герба України та його інсталяції в залах, де проводяться офіційні або урочисті заходи;
г) вимоги щодо підпорядкування і масштабу в розміщенні Державного Герба України в багатосторонніх офіційних комунікативних заходах зовнішньо- і внутрішньополітичного характеру, щодо яких Державний Герб України розташовується поруч з державними гербами інших країн за схемою, аналогічною стандартам етикету, а по відношенню до гербів територіально — адміністративних областей Україна Головний Герб країни зобов’язаний бути великим за масштабом і займати чільне місце;

д) вимога про заборону експлуатації Національного Герба як, бази геральдики при створенні інших гербів, а також не за призначенням або способом, що виражає зневажливе ставлення до нього.

Відзначимо також, що в Україні склався певний реєстр об’єктів, які передбачають необхідність зображення Державного Герба України, до яких належать:

 1. Друку, бланки актів та інших бланки офіційних установ.
 2. Бланки паспортів громадянина України, посвідчень, свідоцтв та інших документів, які видаються державними органами відповідно до закону.
 3. Державні нагороди України та нагрудні знаки, почесні грамоти, дипломи, пам’ятні адреси та заохочувальні відзнаки органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 4. Грошові знаки незалежно від їх гідності.
 5. Стовпи прикордонних знаків, які позначають державний кордон України та розміщених в пунктах пропуску через державний кордон.
 6. Бойові прапори військових частин і з’єднань ЗС України та інших військових формувань, які створюються відповідно до законів України; вивіски для штабів військових частин.
 7. ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 8. Спортивна форма членів збірних команд України під час їх участі в міжнародних змаганнях.
 9. Українські цивільні повітряні судна, судна морського і річкового транспорту, космічні апарати (як розпізнавальний знак держави).
 10. Зображення Державного Герба України використовується закордонними дипломатичними установами України відповідно до положень міжнародних договорів, правил дипломатичного протоколу та звичаїв держави перебування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Щодо етикету Державного Гімну України, нормативні основи коротко викладено у відповідному законі 2003 року, хоча і вони вимагають значної деталізації. Зокрема, конкретизації вимагають реєстр протокольних ситуацій, які передбачають виконання гімну і дефініція «наруга над Державним Гімном України».

Отже, відзначимо, що на сьогодні в практиці поводження з державними символами України домінує традиційний підхід і спостерігається певна нормативно — правова невизначеність. Звідси, вимогою часу є комплексне врегулювання питання функціонування в просторі офіційної публічної комунікації символів державного суверенітету України. Це передбачає відмову від диференційованого підходу в даному питанні і створення єдиного закону про Державні Символах України, який зможе реалізувати конституційні норми функціонування державних символів, врегулює порядок їх використання, надасть докладний опис кольорового і графічного зображення Державного Герба і Державного Прапора України, стандартизує оркестрову і хорову партитуру Державного Гімну України, вирішить проблему термінології і зафіксує в єдиній офіціал ьной трактуванні семантику символів державного суверенітету України.

Додамо, що на сьогодні існує необхідність розширити тлумачення дефініції «наруга над державним символом» і конкретизувати її, що буде сприяти зменшенню політизації цих питань і припинить спекуляції навколо них.

Важливість цього кроку, зумовлюється і тим, що державні символи — це не супровідний декоративне доповнення комунікативних заходів офіційного характеру, але, перш за все, система знаків, яка відтворює експресивно — семантичний цілісний текст, вплетений в дискурс політики. Розміщення знаків в просторі, їх масштабне співвідношення з аналогічними знаками, контекстуалізація їх використання тощо — це завжди концентрований підхід, призначений як учасникам політичного діалогу, так і всім зацікавленим стороннім спостерігачам. Звідси, вшанування символів держави — це не просто формальна вимога, а, перш за все, здійснення однієї з основних обов’язків усіх громадян країни, посадових осіб органів державного і місцевого самоврядування. Все це робить питання етикету державної символіки справою державної ваги.